لیست قیمت خدمات چاپ و هدایای تبلیغاتی چهاپه

 • لیوان - ماگ (با چاپ)
 • لیوان سفید ساده درجه یک (11OZ)
 • لیوان دسته و داخل رنگی (درجه یک)
 • لیوان حرارتی و جادویی (درجه یک)
 • لیوان حرارتی و جادویی (رنگی)
 • لیوان عروسکی
 • لیوان یخی - مات - برفی
 • لیوان دسته قلبی
 • لیوان قاشق دار
 • لیوان پج رنگی وسط سفید (درجه یک)
 • لیوان سفید ساده درجه یک (6OZ)
 • لیوان دسته و داخل رنگی (6OZ)
 • قیمت
 • 14.000
 • 17.000
 • 25.000
 • 26.000
 • 18.000
 • 22.000
 • 17.000
 • 16.000
 • 15.000
 • 14.000
 • 16.000
 • قیمت تعداد
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • انواع تیشرت سفید (با چاپ)
 • تی شرت سفید اسپان یقه گرد(چاپ مستفیم)
 • تی شرت سفید پنبه ای یقه گرد(چاپ لیبلی)
 • تی شرت سفید جودون یقه دار (چاپ مستقیم)
 • تی شرت سفید اسپان آستین بلند (چاپ مستفیم)
 • تی شرت سفید پنبه ای آستین بلند (چاپ لیبلی)
 • تی شرت ملانژ یقه گرد (چاپ مستقیم)
 • تی شرت بچگانه (چاپ مستقیم)
 • تاپ دخترانه (چاپ مستقیم)
 • سویشرت کلاه دار ملانژ (چاپ مستقیم)
 • قیمت
 • 22.000
 • 35.000
 • 35.000
 • 25.000
 • 35.000
 • 25.000
 • 20.000
 • 15.000
 • 48.000
 • قیمت تعداد
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • انواع تیشرت مشکی (با چاپ)
 • تی شرت مشکی پنبه ای آستین کوتاه (چاپ لیبلی)
 • تی شرت مشکی جودون یقه دار(چاپ لیبلی)
 • تی شرت مشکی پنبه ای آستین بلند (چاپ لیبلی)
 • قیمت
 • 35.000
 • 35.000
 • 35.000
 • قیمت تعداد
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • انواع پدموس (با چاپ)
 • پدموس چینی کوچک (درجه یک)
 • پدموس چینی بزرگ (درجه یک)
 • قیمت
 • 12.000
 • 13.000
 • قیمت تعداد
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • شال (با چاپ)
 • شال سفید (چاپ مستقیم)
 • شال رنگی (چاپ لیبلی)
 • قیمت
 • 17.000
 • 20.000
 • قیمت تعداد
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • انواع کوسن سابلیمیشن
 • کوسن مخمل 30*30
 • کوسن مخمل 35*35
 • کوسن مخمل 40*40
 • قیمت
 • 30.000
 • 35.000
 • 40.000
 • قیمت تعداد
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • کلاه لبه دار (با چاپ)
 • کلاه کپ لبه دار سفید
 • کلاه کپ لبه دار رنگی
 • قیمت
 • 15.000
 • 20.000
 • قیمت تعداد
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • ساعت دیواری (با چاپ)
 • ساعت دیواری اداری (موتور معمولی)
 • ساعت دیواری اداری (موتور آرما گرد)
 • قیمت
 • 30.000
 • 35.000
 • قیمت تعداد
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • انواع پرچم رومیزی بدون میله و پایه
 • پرچم ساتن ایرانی وسط چاپ یک رو
 • پرچم ساتن ایرانی وسط چاپ دو رو
 • پرچم ساتن ایرانی تمپلات دو رو
 • پرچم ساتن خارجی وسط چاپ یک رو
 • پرچم ساتن خارجی وسط چاپ دو رو
 • پرچم ساتن خارجی تمپلات دو رو
 • قیمت
 • 13.500
 • 15.500
 • 20.500
 • 15.000
 • 17.000
 • 22.000
 • قیمت تعداد
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • انواع پرچم تشریفات بدون میله و پایه
 • پرچم ساتن ایرانی وسط چاپ یک رو
 • پرچم ساتن ایرانی وسط چاپ دو رو
 • پرچم ساتن ایرانی تمپلات دو رو
 • پرچم ساتن خارجی وسط چاپ یک رو
 • پرچم ساتن خارجی وسط چاپ دو رو
 • پرچم ساتن خارجی تمپلات دو رو
 • قیمت
 • 104.000
 • 119.000
 • 149.000
 • 114.000
 • 129.000
 • 159.000
 • قیمت تعداد
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • انواع پرچم آماده با میله و پایه
 • پرچم رومیزی ساتن ایران
 • پرچم رومیزی ساتن ملل
 • پرچم تشریفات جیر ایران
 • پرچم تشریفات ملل
 • قیمت
 • 14.000
 • 19.000
 • 94.000
 • 195.000
 • قیمت تعداد
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • انواع میله و پایه پرچم تشریفات
 • پایه پنجه شیری پرچم تشریفات
 • پایه خورشیدی پرچم تشریفات
 • پایه پنجه شیری ممتاز پرچم تشریفات
 • پایه خورشیدی ممتاز پرچم تشریفات
 • قیمت
 • 35.000
 • 40.000
 • 85.000
 • 95.000
 • قیمت تعداد
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • انواع میله و پایه پرچم رومیزی
 • پایه سنگی معمولی پرچم رومیزی
 • پایه فلزی استیل پرچم رومیزی
 • قیمت
 • 5.000
 • 12.000
 • قیمت تعداد
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • انواع قاب موبایل (با چاپ)
 • قاب موبایل ژله ای
 • قاب موبایل سخت
 • قیمت
 • 30.000
 • 35.000
 • قیمت تعداد
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • انواع پازل تبلیغاتی (با چاپ)
 • پازل 120 تکه چینی
 • پازل قلبی چینی
 • قیمت
 • 12.000
 • 12.000
 • قیمت تعداد
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • انواع بشقاب و پیش دستی (چاپ حرارتی-تزیینی)
 • پیش دستی (سفید ساده)
 • پیش دستی (طرح دار)
 • بشقاب (سفید ساده)
 • بشقاب (طرح دار)
 • قیمت
 • 18.000
 • 19.000
 • 22.000
 • 25.000
 • قیمت تعداد
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • انواع بشقاب و پیش دستی (پخت پایین)
 • پیش دستی قطر 19
 • بشقاب قطر 20
 • بشقاب قطر 26
 • تا 10 عدد
 • 20000
 • 25000
 • 35000
 • تیراژ
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • فنجان و نعلبکی (با چاپ حرارتی)
 • ست 6 عددی فنجان و نعلبکی 1
 • ست 6 عددی فنجان و نعلبکی 2
 • قیمت
 • 100.000
 • 120.000
 • قیمت تعداد
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • کاشی در ابعاد گوناگون (پخت کوره ای)
 • کاشی سایز (15X20 cm)
 • کاشی سایز (20X20 cm)
 • کاشی سایز (20X25 cm)
 • کاشی سایز (20X30 cm)
 • کاشی سایز (25X30 cm)
 • کاشی سایز (25X33 cm)
 • کاشی سایز (30X40 cm)
 • کاشی سایز (30X60 cm)
 • برش کاشی بصورت بیضی
 • قیمت
 • 50.000
 • 60.000
 • 72.000
 • 85.000
 • 90.000
 • 96.000
 • 120.000
 • 150.000
 • 40.000
 • قیمت متراژ
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • کاشی فضای باز با پخت کوره ای (با چاپ)
 • 1 متر مربع
 • قیمت
 • 700.000
 • قیمت بالای 1 متر
 • تماس با ما
 • کاشی سنتی با پخت کوره ای
 • کاشی سنتی (هفت رنگ)
 • کاشی سنتی (گره)
 • قیمت
 • 220.000
 • 150.000
 • قیمت بالای 1 متر
 • تماس با ما
 • تماس با ما
مجوزات قانونی گروه چاپ چهاپه

وب گاه گروه چاپ چهاپه مجوزات قانونی کسب و کارهای آنلاین,شامل نماد ساماندهی از ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت تایید محتوای وب گاه های ایرانی و نماد اعتماد الکترونیکی را از مرکز توسعه و تجارت الکترونیکی دریافت کرده است.همچنین کانال تلگرامی چهاپه در سامانه شامد (شناسه الکترونیکی ثبت ملی محتوای دیجیتال) ثبت شده است لذا با اطمینان و اعتماد کامل می توانید خرید اینترنتی کنید و با ما همراه باشید.

ای نماد
logo-samandehi
تلگرام چهاپه
کانال تلگرام چهاپه
کانال سروش چهاپه
کانال ایتا چهاپه
کانال اینستاگرام چهاپه

این وب سایت تابع تمامی قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد